UMA MEKK KEVADLAAT Euroopa päeva raames neljapäeval, 3. mail 2018 kell 15-18 Võru Kesklinnapargis (Jüri tn ja Vabaduse tn nurgal)
Laadale tulevad kauplema eelkõige Vana-Võrumaal ja selle lähiümbruses kasvatatud talutoodangu väärindajad. Mekitakse, ostetakse ja müüakse Lõuna-Eestile ja Vana-Võrumaale omaseid toidukaupu.

Lisainfo
uma.mekk@gmail.com

Tähelepanu!
Kauplejatel vajalike lubade, tõendite, dokumentide olemasolu ja teavituste ning kooskõlastuste eest (s.h. alkoholimüügi luba) vastutab kaupleja ise.
Kauplejal on vaja kaasa võtta oma laud, elektritarbijatel oma pikendusjuhe ja prügikast.
Kaupu ja lette saab hakata ülesse panema alates kl 13.
Laadakorraldajatel on õigus mittesobivat kaupa laadale mitte lubada või see laadalt kõrvaldada.
Lahkudes laadalt palume jätta oma müügiplats maha puhtana.

Registreerumine on lõppenud

Eesti toidupiirkond 2019, Vana Võromaa
Ehe maitse
Uma Mekk logod

Toiduvõrgustiku koordineerimine on rahastatud Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” alaprojekti “Toiduvõrgustiku arendamine” raames.