UMA MEKK X SUURLAAT laupäeval, 9. novembril 2019 kell 9.00-15.00

UMA MEKK Suurlaat 2019 bannerLaadale tulevad kauplema eelkõige Vana-Võrumaal ja selle lähiümbruses kasvatatud talutoodangu väärindajad. Mekitakse, ostetakse ja müüakse puu- ja köögivilju, maitse-ja ravimtaimi ning Võrumaale omaseid toidukaupu.
Toidule lisaks on laadalettidel söögitegemiseks, pakendamiseks ja pakkumiseks vajalik kohalik käsitöö: pakendid, nõud, tekstiilid ja muu asjakohane.

Lisainfo
uma.mekk@gmail.com

Registreerumine on lõppenud!

Tähelepanu!

  • Kauplejatel vajalike lubade, tõendite, dokumentide olemasolu ja teavituste ning kooskõlastuste eest (s.h. alkoholimüügi luba) vastutab kaupleja ise.
  • Kauplejal on vaja kaasa võtta oma laud, elektritarbijatel oma pikendusjuhe ja prügikast.
  • Spordikeskus avab uksed kauplejatele kauba sisse toomiseks 9. novembri hommikul kell 7.00. Pärast kell 8:30 ei saa suuri koguseid müügisaali juurde tuua.
  • Laadakorraldajatel on õigus mittesobivat kaupa laadale mitte lubada või see laadalt kõrvaldada.
  • Laadakorraldajad paluvad kauplejatel korraldada müük nii, et müügilaual jätkub kaupa või informatsiooni laadal lõpuni ehk kella 15-ni. Laadalt saab kaupleja kaupa ja müügilaudu ära viima hakata alates kella 15-st.
  • Lahkudes laadalt palume jätta oma müügiplats maha puhtana.
Eesti toidupiirkond 2019, Vana Võromaa
Ehe maitse
Uma Mekk logod

Toiduvõrgustiku koordineerimine on rahastatud Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” alaprojekti “Toiduvõrgustiku arendamine” raames.