Talutoidu karavan Võrus

Avaldatud: 17 august, 2018

Selle aasta talutoodangusuve võtab kokku 21.-26. augustil toimuv suur üle-eestiline TALUTOIDU KARAVAN!

Võrus toimub talutoidukaravani laat 22. augustil kl 16-18 Kesklinna pargi kiviplatsil.

Igal õhtul ootab karavanirahvast õhtusöök, Võru laadale järgneb õhtusöök Hämsa kõrtsis. Karavani juhib Eesti OTT eestvedaja Emil Rutiku.

Registreerumine ja täpsem info  https://talutoit.wixsite.com/talutoidu-suvi

Eesti toidupiirkond 2019, Vana Võromaa
Ehe maitse
Uma Mekk logod

Toiduvõrgustiku koordineerimine on rahastatud Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” alaprojekti “Toiduvõrgustiku arendamine” raames.