Avaldatud: 6 aprill, 2020

Oleme kokku koondanud info Vana-Võromaa toidutoodete ostmise võimaluste kohta.
Osta oma söögikraam kohalikelt nii toetad meie piirkonda ja siinseid väikeettevõtjad.

UMA MEKK on Vana-Võrumaa päritoluga toidu kaubamärgis, mille eesmärk on tunnustada kohalikku põllumeest, ettevõtjat, toidutootjat, igat tublit maaharimise ja toidulauaga seotud töötegijat.

Tutvu tootjatega

Uma Mekk logod

Toiduvõrgustiku koordinaatori ametikoht on loodud Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammist 2020-2023, mida rahastatakse EL Euroopa Regionaalarengu Fondist meetme tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.