Avaldatud: 6 aprill, 2020

Oleme kokku koondanud info Vana-Võromaa toidutoodete ostmise võimaluste kohta.
Osta oma söögikraam kohalikelt nii toetad meie piirkonda ja siinseid väikeettevõtjad.

UMA MEKK on Vana-Võrumaa päritoluga toidu kaubamärgis, mille eesmärk on tunnustada kohalikku põllumeest, ettevõtjat, toidutootjat, igat tublit maaharimise ja toidulauaga seotud töötegijat.

Tutvu tootjatega

Eesti toidupiirkond 2019, Vana Võromaa
Ehe maitse
Uma Mekk logod

Toiduvõrgustiku koordineerimine on rahastatud Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” alaprojekti “Toiduvõrgustiku arendamine” raames.