Ööbiku Ürditalu

Ööbiku Ürditalu on mahemeetodil ürtide, marjade, köögivilja kasvatamise ja neist toodete valmistamisega tegelev talu, mis asub ökoloogiliselt puhtas piirkonnas, Valgamaal. Teesegude koostamisel kasutame eesti rahvameditsiini tarkusi.

UMA MEKK toodete valik:
Mahedad taimeteed väikepakendis (c 40 erinevat üksikut nimetust) 1,6€.
Seguteed (ca 20 erinevat sorti seguteed) hind 2,2-3€.

Täieliku valiku saab soovi korral  exeli või worldi dokumendina.

Tasumine: pangaülekandega
Tarne: SMART-postiga. Suurim edasimüüja Võrumaal Jaagumäe Toidukeskus, piiratud valiku leiab Võru Maksimarketist.


inge.podermanniste@gmail.com

+372 5295 578

Koduleht

Facebook

Eesti toidupiirkond 2019, Vana Võromaa
Ehe maitse
Uma Mekk logod

Toiduvõrgustiku koordineerimine on rahastatud Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” alaprojekti “Toiduvõrgustiku arendamine” raames.