Uma Mekk kaubamärgi sertifikaat

UMA MEKK kaubamärgi väljastamise reglement

UMA MEKK kaubamärgi taotlemiseks palume esitada Taotlusvorm ja tootenäidis hiljemalt

14. septembriks 2020 e-posti teel digitaalselt allkirjastatult uma.mekk@gmail.com

Uma Mekk kaubamärgiga tooted (nimekiri on täiendamisel)

Eesti toidupiirkond 2019, Vana Võromaa
Ehe maitse
Uma Mekk logod

Toiduvõrgustiku koordineerimine on rahastatud Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” alaprojekti “Toiduvõrgustiku arendamine” raames.