Uma Mekk kaubamärgi sertifikaat

UMA MEKK kaubamärgi väljastamise reglement

UMA MEKK kaubamärgi taotlemiseks 2019 I taotlusvoorus palun esitada Taotlusvorm
hiljemalt 18. märtsiks 2019 e-posti teel digitaalselt allkirjastatult uma.mekk@gmail.com.

Tootenäidised palume tuua Võrumaa Talupidajate Liitu, Liiva 11, II korrus

Uma Mekk kaubamärgiga tooted

Uma Mekk logod

Toiduvõrgustiku koordineerimine on rahastatud Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” alaprojekti “Toiduvõrgustiku arendamine” raames.