Uma Mekk kaubamärgi sertifikaat

UMA MEKK kaubamärgi väljastamise reglement

UMA MEKK kaubamärgi taotlemiseks 2019 I taotlusvoorus palun esitada Taotlusvorm
hiljemalt 1. märtsiks 2019 e-posti teel digitaalselt allkirjastatult uma.mekk@gmail.com.

Tootenäidised palume tuua hiljemalt 4. märtsiks kl 12 Võrumaa Talupidajate Liitu, Liiva 11, II korrus

Uma Mekk kaubamärgiga tooted

Uma Mekk logod

Toiduvõrgustiku koordineerimine on rahastatud Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” alaprojekti “Toiduvõrgustiku arendamine” raames.