Projekti eesmärgid ja tegevuste sisu:

1. Elavdada ja toetada Vana-Võrumaa (Võru maakond, osa Põlva, Tartu, Valga maakonnast ja Setumaast) päritoluga põllumajandussaaduste/toidutoodangu tootmist ja väärindamist läbi toidukaubamärgi UMA MEKK tegutsemise.

2. Võrumaise toidutoodangu maine tõstmine ja turustusvõimaluste arendamine (tootevaliku jõudmine UMA MEKK tootesarja näol jaemüüki ja stabiilne kättesaadavus poodides)

3. UMA MEKK põllumajandussaaduste/toidutoodangu tutvustamine messidel – Foodexpo Tallinn, Maamess Tartu või mõnel muul Eestis toimuval sobiliku hinnaga toidumessil, laadal või festivalil. Jaemüügivõimaluste leidmine, säilitamine ja laiendamine.

4. Iga-aastase esindusürituse (toimunud alates 2009) UMA MEKK Suurlaada korraldamine novembris kus osaleb 100+ väiketootjat üle Eesti. Eesmärgiga anda kohalikule väiketootjale võimalus oma toodangut turustada.

UMA MEKK Kevadlaada korraldamine Võru linnas – eesmärgid kattuvad Suurlaadaga.

5. kaasata enam Võrumaa Talupidajate Liidu liikmeid UMA MEKK tegemistes ja vastupidi – kaasata UMA MEKK väiketootjaid VTL tegemistesse.

UMA MEKK on alates 2017 aastast Võrumaa Talupidajate liidu kasutuses olev Vana-Võrumaa toidukaubamärk (loodud Võrumaa Partnerluskogu poolt 2009 aastal), mis on antud hetkeseisuga üle 300 kohalikule tootele (mida omavad kokku ligikaudu 63 väiketootjat).

Igal aastal lisandub 10-50 uut toodet ja 5-20 uut tootjat. Seetõttu on vajalikud jätkuvad ja uued turundustegevused, sh kohalike ürituste korraldamine Kaubamärk ja selle üritused on Lõuna-Eestis hästi tuntud ja hinnatud, vajalik on selle turu säilitamine ja ka laiendamine üle Eesti ning arenguhüpe leidmaks tootjatele uusi müügivõimalusi, tagamaks tootmise jätkusuutlikus.

6. UMA MEKK tootesarja loomine koostöös sobivaima reklaamiagentuuriga, reklaamvideod, visuaalne identiteet, pakendid, trükimeedia, wb bännerid, raadio, telvisioon.

7. Projekti lõppeesmärk – Vana Võromaa põllumajandus- ja toidutoodang on tuntud ja kättesaadav ka väljaspool Vana Võrumaad. Toodangu turustamine on muutunud kohaliku väiketootja jaoks stabiilsemaks ja nõudlus on suurenenud.

Uma Mekk tootesari on kättesaadav kaubandusvõrgus üle Eesti.

Projekt elavdab Lõuna-Eesti põllumajandus- ja väiketootjate ettevõtlusmaastikku, loob uusi väljakutseid ja säilitab töökohti.

Projektis osalevate põllumajandus- ja väiketootjate toodangule on stabiilne tellimus (nii toorainele, kui väärindatud toodangule) ja müügiväljund ning müügitulu on suurenenud.

Kogukonna sidusus kasvab, tootjate vaheline koostöö paraneb, Lõuna-Eesti kui elukeskkonna atraktiivsus tõuseb.

Projekti lõppedes moodustub tootjate tuluühistu vm ettevõtlusvorm, mis võtab üle ja jätkab alustatud tegevusi ja nende koordineerimist UMA MEKK kaubamärk on jätkusuutlik ja edasiselt isetoimiv organisatsioon, tunnustatud nii üle Eesti kui ka väljaspool.