UMA MEKK mahekonverents „Tervislik toit ja selle tootmise perspektiivid“
04.11.2011 Võrumaa Masinaühistu ruumides Nursis.

Võrumaa Masinaühistu Nursis on just see õige koht, kus arutleda tervisliku toidu ja selle tootmise perspektiivide üle.

Koht, kust see toit oma alguse alguse saab – maakoht.

Ootame konverentsile kõiki ettevõtjaid, Leader tegevusgruppe, kohalike omavalitsuste ning riigiasutuste esindajaid ja kõiki teemast huvitatud kodanikke.

Konverentsi päevakava

09.30 – 10.00 Konverentsil osalejate registreerimine ja kaubamärgi UMA MEKK tervituslaud

10.00 -10.45 Konverentsipäeva avasõnad
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, Võru maavanem Andres Kõiv ja Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen

10.45 – 11.05 Mahetootmise tähtsus muutuvas maailmas
Sirli Pehme, Eesti Maaülikooli Mahekeskuse juhataja

11.05 – 11.45 Mahe- ja tavatoidu kvaliteedi erinevused ja mõju tervisele teadusuuringute põhjal
Darja Matt, Eesti Maaülikooli toiduteaduse doktorant

11.45 – 11.50 Kaubamärgi UMA MEKK lämmi juuk ja karask

11.50 – 12.15 Mahe- ja tavateravilja saagikuse ja kvaliteedi erinevused
Ilmar Tamm, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi teraviljade osakonnajuhataja

12.15 – 12.35 Mahe- ja tavanisu küpsetuse kvaliteet
Anne Ingver, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi teraviljade osakonna teadur

12.35 – 12.55 Heifer programm – väike- ja mahetootmise taaselustamise vedur
Urve Loit, Heifer programmi juht , esindaja Eestis

12.55 – 13.30 Kaubamärgi UMA MEKK lämmi süük

13.30 – 14.00 Eesti mahetoodangu müügitrendid ja ekspordivõimalused. Praktilised näpunäited mahetoodangu eksportijale
Jaan Nõmmik, Tulundusühistu Eesti Mahe tegevdirektor

14.10 – 14.30 Maheteravilja kasvatuse tulude ja kulude võrdlev analüüs tavatootmisega
Mai Tooming, Wiru Vili TÜ

14.30 – 15.30 Nüüdisaegne agrotehnika mahedas (dammculture). Tehnika tutvustus kohapeal.
Margo Mansberg, mahenõustaja. Kaja Kesküla, Alt-Lauri talu perenaine

15.30 – 15.40 Kaubamärgi UMA MEKK lämmi juuk ja karask

15.40 – 16.00 Kuidas edendada kohaliku toidu tootmist ja tarbimist? Kordaminekud ja komistuskivid kaubamärgi UMA MEKK näitel.
Ave Tamra, Võrumaa Partnerluskogu projektijuht

16.00 – 16.15 Kagu-Eestimahevisioon
Kolme Kagu-Eesti maakonnaarengujuhtide ühisettekanne

16.15 – 17.00 Mahevisiooni paneeldiskussioon – Mahe Kagu–Eesti – kuidas edasi?

17.00 – 17.15 Konverentsi kokkuvõte

Lisaks

  • Maheväetiste ja mahetehnika tutvustus
  • Heiferi programmi loomade ja seemnete jagamine

Konverentsil osalemine on esimesele 150-le registreerijale tasuta! Ülejäänud saavad tasuda kohapeal 10 EUR (toitlustamine ja kohvipausid).

Lisainfo telefonil 53 400 409, Anti Allas

Jätkuüritus

  • Konverentsijärgne mahearutelu jätkub õhtuprogrammiga Võrumaa taludes, kus on võimalus käia suitsusaunas ning saada osa umast ja parõmbast
  • 05.11. 2011 võimalus osaleda Võrumaa Uma Mekk suurlaadal

Konverents saab teoks Võrumaa Partnerluskogu, Võru Maavalitsuse ja Eesti Maaülikooli Mahekeskuse koostöös.

Tähelepanu! Projektis kavandatud osalejate arv on täis! Kuna Võrumaa Masinaühistu ruumid mahutavad rohkem huvilisi, siis on registreerimine endiselt avatud. Lämmi söögi ja juugi jaoks palume varustada end 10 €, mida saab tasuda kohapeal.