UMA MEKK

Suurlaat 13. novembril 2010 kell 10-16

Võru Spordihallis (Räpina mnt 3a)

Päeva veab Arlet Palmiste

 Hääd-paremat saab kohapeal ja koju kaasa!

 AJAKAVA

10.00 Laat läheb lahti.

Esimene mekkija on Võru maavanem Andres Kõiv.

10.30 Saame laadalistega tuttavaks.

11.00 Mekkimine.

Karaskid Võrumaa Kutsehariduskeskuse üliõpilastelt.

11.30 Mängud.

Auhinnad sünnivad suhu panna!

12.00 Muusika.

Kadri Lepasson ja Võru Muusikakooli pärimusmuusika õpilased.

12.00 – 15.00 Mõniste Muuseumi viljaterade töötuba lastele.

13.00 Mekkimine.

Teraviljatoidud Võrumaa Kutsehariduskeskuse üliõpilastelt.

13.30 Muusika.

Ott Kaasik ja Värska Muusikakooli viiuliõpilased.

14.00 Muusika.

Üllatab muusikaline ühendus UMA KÄKK.

14.30 Muusika.

Lauri Õunapuu ja Antsla Muusikakooli pärimusmuusika õpilased.

15.00 Mekkimine.

Suitsusauna-liha Võrumaa Kutsehariduskeskuse üliõpilastelt.

15.30 Kiitus parimale.

Auhinna üleandmine parima kohaliku toote valmistajale. Auhinnaks on õppereis 2011. a jaanuaris toimuvale rahvusvahelisele toidumessile „Grüne Woche“ Berliinis.

Pidulikkust lisab UMA KÄKK.

16.00 Laat paneb uksed kinni.

Registreerimine ja info telefonil 50 28 783 ja www.voruleader.ee

Uma Mekk on märk, mis tähistab Võrumaa mullast võrsunud ja kohaliku inimese poolt hoolsa käega kasvatatud ning sooja südamega valmistatud toidupala.

 …ja võru keeles:

I UMA MEKK

Suurlaat 13. novvembril 2010 kell 10-16

Võro Spordihallin (Räpinä mnt 3a)

Päivä vidä Arlet Palmiste

 Hääd-parõmbat saa kotussõpääl ja kodo üten kah!

 AJAKAVA

10.00 Laat tetäs valla.

Edimäne mekjä om Võro maavanõmb Andres Kõiv.

10.30 Saami laaduliisiga tutvas.

11.00 Mekmine.

Karaski’ Võromaa Kutsehariduskeskuse opilaisilt.

11.30 Mängu’.

Avvuhinna sünnüse’ suuhtõ panda’!

12.00 Muusika.

Kadri Lepasson ja Võro Muusikakooli perimüsmuusika opilasõ’.

12.00-15.00 Mõnistõ Muusõumi viläterä-tüütarõ latsilõ.

13.00 Mekmine.

Teräviläsöögi’ Võromaa Kutsehariduskeskuse opilaisilt.

13.30 Muusika.

Ott Kaasik ja Verska Muusikakooli viiuliopilasõ’.

14.00 Muusika.

Meele tege rõõmsas punt UMA KÄKK.

14.30 Muusika.

Lauri Õunapuu ja Antsla Muusikakooli perimüsmuusika opilasõ’.

15.00 Mekmine.

Savvusanna-liha Võromaa Kutsehariduskeskuse opilaisilt.

15.30 Kittüs kõgõ parõmbalõ.

Avvuhinna andminõ kõgõ parõmba paigapäälitse söögi tegejäle. Avvuhind om reis riikevahelidsele söögimessile „Grüne Woche“, miä tulõ 2011. aastaga jaanuarin Berliinin.

Avvuhinna andmisõ tege pidoligus UMA KÄKK.

16.00 Laat pand ussõ’ kinni.

Kirjapandminõ ja teedüs telefoni 50 28 783 päält ja www.voruleader.ee

Uma Mekk om märk, miä antas Võromaa mullast peri ja paigapäälitse inemise hoolõga kasvatõdu ja lämmä süämega tett söögipalalõ.