Uma Mekk Suurlaat 2013 bannerUMA MEKK TEGE PIIRI´ VALLALÕ!

UMA MEKK on märk, mis tähistab Vana Võrumaa mullast võrsunud ja kohaliku inimese poolt hoolsa käega kasvatatud ning sooja südamega valmistatud toidupala.

26. oktoobril toimub Võru Spordikeskuses UMA MEKK IV Suurlaat!

Laat avab uksed kell 10.00 ja lõpeb kell 16.00.

UMA MEKK IV Suurlaat toimub Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi toel ning sel aastal tutvustavad ja müüvad oma toidukaupu ka väiketootjad Venemaalt (Pihkva) ja Lätist (Madona).

Laadale on oodatud kauplejad, kel pakkuda Vana Võrumaal ja Setumaal kasvatatud puu- ja köögivilju, maitse-ja ravimtaimi ning siinsele kandile omaseid toidukaupu: küpsetisi, hoidiseid, piima-ja lihatooteid, maiustusi, jooke. Kauplema ootame ka neid, kel müügiks söögitegemiseks vajalik kohalik käsitöö: nõud, tekstiil jms.

Tegevused lastele!

Ku leeväkott hindäst, kiä sis nälgä kannatas!

Rõuge

Eesti toidupiirkond 2019, Vana Võromaa
Ehe maitse
Uma Mekk logod

Toiduvõrgustiku koordineerimine on rahastatud Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” alaprojekti “Toiduvõrgustiku arendamine” raames.