Uma Mekk Suurlaat 2014 bannerLaadale on oodatud kauplema kõik väiketootjad eheda ja eestimaise toidukaubaga.

Registreerida saab meiliaadressilt: kadri@voruleader.ee

Registreerimiseks vajalik info:

  1. Mis on: talu/ettevõtte nimi, kontaktisiku nimi, telefoninumber, meiliaadress?
  2. Millega kauplete?
  3. Mitut meetrit kauplemispinda vajate (maksimaalselt 2 -3 meetrit, platsi sügavus on 2m)?
  4. Kas vajate elektrit, elektriseadme võimsus?

Tähelepanu!

  • Laadakorraldajatel on õigus mittesobivat kaupa laadale mitte lasta või see laadalt kõrvaldada.
  • Osalustasu asemel paluvad laadakorraldajad kauplejalt annetust oma toodangust, millest pannakse hiljem kokku laadaauhinnad.
  • Vastavate lubade olemasolu ja kooskõlastuse eest ( s.h. alkoholimüügi luba) vastutab kaupleja ise.
  • Kauplejal peab kaasas olema oma laud.
  • Laadakorraldajad paluvad kauplejatel (kauba olemasolul) viibida laadal selle lõpuni ehk kella 16-ni.
Eesti toidupiirkond 2019, Vana Võromaa
Ehe maitse
Uma Mekk logod

Toiduvõrgustiku koordineerimine on rahastatud Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” alaprojekti “Toiduvõrgustiku arendamine” raames.